Ceník

Níže uvádím orientační ceny, přesnou cenovou nabídku Vám zpracuji na požádání.

  • Překlady

1,20 Kč / slovo 

0,60 Kč / slovo - korektura rodilým mluvčím

500,- Kč / normostranu soudního překladu (cca 250 slov)

Příplatek 20% za náročnější úpravu (pdf, grafy, tabulky, materiály v jiné než elektronické podobě apod.)

Práce v noci, o víkendu, o svátcích - příplatek 100%

 

  • Tlumočení

Konsekutivní (tlumočení po částech - pracovní schůzky apod.)       2000,- Kč / půl dne 

Simultánní (konference, přednášky, prezentace), soudní               3200,- Kč / půl dne

Svatby                                                                                     1.800,- / obřad

Zkoušky na řidičské oprávnění                                                    2000,- / akci 

                                                                                              (zahrnuje 1 hodinu přípravy)

V případě konání akce mimo Olomouc účtuji cestovné dle platných tarifů Zákoníku práce.