Ceník

Níže uvedené ceny jsou orientační, přesnou cenovou nabídku Vám zpracujeme na požádání.

  • Technické překlady

1,50 Kč / slovo 

0,70 Kč / slovo - korektura rodilým mluvčím

Příplatek 20% za náročnější úpravu (pdf, grafy, tabulky, materiály v jiné než elektronické podobě apod.)

Práce v noci, o víkendu, o svátcích - příplatek 50%

 

  • Soudní překlady

700,- Kč / normostranu soudního překladu (cca 250 slov)

 

  • Tlumočení

Konsekutivní (denní sazba)                                                                      5000,- Kč / den 

Konsekutivní (tlumočení po částech - pracovní schůzky apod.)       2500,- Kč / půl dne 

Simultánní, soudní                                                                    5000,-Kč / půl dne

(konference, přednášky, prezentace, u notáře, zkoušky na ŘP, svatby ...)     

 V případě konání akce mimo Olomouc účtuji cestovné dle platných tarifů.