Ceník

Níže uvedené ceny jsou orientační, přesnou cenovou nabídku Vám zpracujeme na požádání.

  • Technické překlady

1,50 Kč / slovo cizojazyčného textu

0,70 Kč / slovo - korektura rodilým mluvčím

Příplatek 20% za náročnější úpravu (pdf, grafy, tabulky, materiály v jiné než elektronické podobě apod.)

Práce v noci, o víkendu, o svátcích - příplatek 50%

  • Soudní překlady

600,- Kč / normostranu soudního překladu (cca 250 slov)

 

  • Tlumočení

Konsekutivní (denní sazba)                                                                      3500,- Kč / den 

Konsekutivní (tlumočení po částech - pracovní schůzky apod.)       2500,- Kč / půl dne 

Simultánní (konference, přednášky, prezentace), soudní               3500,- Kč / půl dne

Svatby                                                                                    2500,- / obřad

Zkoušky na řidičské oprávnění                                                            2500,- / akci 

                                                                                            (zahrnuje 1 hodinu přípravy)

V případě konání akce mimo Olomouc účtuji cestovné dle platných tarifů Zákoníku práce.